Xbox Logo
Xbox Live
รายละเอียดเว็บไซต์
หน้าแรก
วัตถุประสงค์ของเว็บไซต์
พงส.(สบ 4) กลุ่มงานสอบสวน
หัวหน้ากลุ่มงานสอบสวน
สัญญาบัตร
บุคลากร
ตัวชี้วัด (แบบ บก.1)
ตัวชี้วัด (คำรับรอง)
ตารางการตรวจสำนวน
นานาสาระ
ค้นหา
ติดต่อเรา
คำย่อหน่วยงานในสังกัด ตร.
ภาพการเสนอตรวจสำนวน
ภาพกิจกรรม ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
หนังสือ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
คำสั่ง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
บันทึก ภ.จว. ท้ายหนังสือ ภ.8
บันทึก ภ.จว. ท้ายหนังสือ ตร.
สำหรับสมาชิกเท่านั้น
ภาพหนังสือ ภ.จว.สฎ.
0029.3/5591 ลง 19 ต.ค.2553
0029.3/5698 ลง 19 ต.ค.2553
0029.3/5669 ลง 15 ต.ค.2553
0029.3/5557 ลง 13 ต.ค.2553
0029.3/5544 ลง 11 ต.ค.2553
0029.3/5323 ลง 5 ต.ค.2553
0029.3/5312 ลง 30 ก.ย.2553
0029.3/5303 ลง 30 ก.ย.2553
0029.3/5113 ลง 21 ก.ย.2553
0029.3/4857 ลง 9 ก.ย.2553
0029.3/4685 ลง 2 ก.ย.2553
0029.3/4619 ลง 30 ส.ค.2553
0029.3/4399 ลง 20 ส.ค.2553
0029.3/4196 ลง 10 ส.ค.2553
0029.3/3781 ลง 20 ก.ค.2553
0029.3/3609 ลง 12 ก.ค.2553
0029.3/3431 ลง 5 ก.ค.2553
0129.3/3070 ลง 15 มิ.ย.2553
0029.3/1233 ลง 11 มี.ค.2553
0029.03/724 ลง 4 ก.พ.2551
รายการอัพโหลดล่าสุด

บันทึก ภ.จว.สุราษฎร์ธานี ที่ 0029.3/5955 ลง 1 พ.ย.2553

เรื่อง แจ้งกำชับให้ พงส. ดำเนินการสอบสวนเพิ่มเติมส่งพนักงานอัยการ

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...

หนังสือ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี ที่ 0029.3/5591 ลง 19 ต.ค.2553

เรื่อง แนวทางในการปฏิบัติกรณีมีตัวแทนพรรคการเมืองไปขอดูการเก็บหีบบัตรเลือกตั้ง

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...

หนังสือ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี ที่ 0029.3/5698 ลง 19 ต.ค.2553

เรื่อง กำชับ พงส.ให้รายงานผลการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินฯ

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...

หนังสือ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี ที่ 0029.3/5669 ลง 15 ต.ค.2553

เรื่อง ให้รายงานผลการปฏิบัติและให้จัดพนักงานสอบสวนเวรประจำ ศรส.ลต.สภ.

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...

ระเบียบ ตร.

ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี

ลักษณะที่ 54

บทที่ 8

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...

บันทึก ภ.จว.สุราษฎร์ธานี 0029.16/4344 ลง 18 ส.ค.2553

เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพยานที่มาให้การในชั้นสอบสวน

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
ระบบสมาชิก
ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้ลงทะเบียน? ลงทะเบียนใหม่
ปฏิทินและนาฬิกา
จำนวนผู้เข้าชมเว็บ
จำนวนผู้เข้าชม 72673 คน
ผู้ที่กำลังออนไลน์
ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไปออนไลน์
คำสั่ง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
คำสั่งที่ 219/2553 ลง 26 พ.ค.2553 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
23 ส.ค. 2010 13:48น.

คำสั่ง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี

ที่ 219/2553

เรื่อง มาตรการประหยัดค่าใช้จ่าย

ลง 26 พ.ค.2553

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( 23 ส.ค. 2010 15:49น. )
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
คำสั่งที่ 70/2553 ลง 15 ก.พ.2553 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
23 ส.ค. 2010 13:19น.

คำสั่ง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี

ที่ 70/2553

เรื่อง กำหนดลักษณะงานและการมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
ให้ รอง ผบก.ฯ ปฏิบัติราชการแทน และการรักษาราชการแทน ผบก.ภ.จว.สฎ.

ลง 15 ก.พ.2553

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( 23 ส.ค. 2010 17:53น. )
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...