Xbox Logo
Xbox Live
รายละเอียดเว็บไซต์
หน้าแรก
วัตถุประสงค์ของเว็บไซต์
พงส.(สบ 4) กลุ่มงานสอบสวน
หัวหน้ากลุ่มงานสอบสวน
สัญญาบัตร
บุคลากร
ตัวชี้วัด (แบบ บก.1)
ตัวชี้วัด (คำรับรอง)
ตารางการตรวจสำนวน
นานาสาระ
ค้นหา
ติดต่อเรา
คำย่อหน่วยงานในสังกัด ตร.
ภาพการเสนอตรวจสำนวน
ภาพกิจกรรม ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
หนังสือ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
คำสั่ง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
บันทึก ภ.จว. ท้ายหนังสือ ภ.8
บันทึก ภ.จว. ท้ายหนังสือ ตร.
สำหรับสมาชิกเท่านั้น
ภาพหนังสือ ภ.จว.สฎ.
0029.3/5591 ลง 19 ต.ค.2553
0029.3/5698 ลง 19 ต.ค.2553
0029.3/5669 ลง 15 ต.ค.2553
0029.3/5557 ลง 13 ต.ค.2553
0029.3/5544 ลง 11 ต.ค.2553
0029.3/5323 ลง 5 ต.ค.2553
0029.3/5312 ลง 30 ก.ย.2553
0029.3/5303 ลง 30 ก.ย.2553
0029.3/5113 ลง 21 ก.ย.2553
0029.3/4857 ลง 9 ก.ย.2553
0029.3/4685 ลง 2 ก.ย.2553
0029.3/4619 ลง 30 ส.ค.2553
0029.3/4399 ลง 20 ส.ค.2553
0029.3/4196 ลง 10 ส.ค.2553
0029.3/3781 ลง 20 ก.ค.2553
0029.3/3609 ลง 12 ก.ค.2553
0029.3/3431 ลง 5 ก.ค.2553
0129.3/3070 ลง 15 มิ.ย.2553
0029.3/1233 ลง 11 มี.ค.2553
0029.03/724 ลง 4 ก.พ.2551
รายการอัพโหลดล่าสุด

บันทึก ภ.จว.สุราษฎร์ธานี ที่ 0029.3/5955 ลง 1 พ.ย.2553

เรื่อง แจ้งกำชับให้ พงส. ดำเนินการสอบสวนเพิ่มเติมส่งพนักงานอัยการ

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...

หนังสือ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี ที่ 0029.3/5591 ลง 19 ต.ค.2553

เรื่อง แนวทางในการปฏิบัติกรณีมีตัวแทนพรรคการเมืองไปขอดูการเก็บหีบบัตรเลือกตั้ง

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...

หนังสือ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี ที่ 0029.3/5698 ลง 19 ต.ค.2553

เรื่อง กำชับ พงส.ให้รายงานผลการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินฯ

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...

หนังสือ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี ที่ 0029.3/5669 ลง 15 ต.ค.2553

เรื่อง ให้รายงานผลการปฏิบัติและให้จัดพนักงานสอบสวนเวรประจำ ศรส.ลต.สภ.

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...

ระเบียบ ตร.

ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี

ลักษณะที่ 54

บทที่ 8

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...

บันทึก ภ.จว.สุราษฎร์ธานี 0029.16/4344 ลง 18 ส.ค.2553

เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพยานที่มาให้การในชั้นสอบสวน

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
ระบบสมาชิก
ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้ลงทะเบียน? ลงทะเบียนใหม่
ปฏิทินและนาฬิกา
จำนวนผู้เข้าชมเว็บ
จำนวนผู้เข้าชม 72665 คน
ผู้ที่กำลังออนไลน์
ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไปออนไลน์
อำนาจหน้าที่ของกลุ่มงานสอบสวน
เขียนโดย Administrator   
15 ส.ค. 2010 10:42น.

images/stories/sobsuan_room.pngกลุ่มงานสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี 


               มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสอบสวนคดีอาญา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดอาญาทั้งหลาย การดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ งานคดีในเขตอำนาจการรับผิดชอบของตำรวจภูธรจังหวัด โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้.

               1.งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทำสถิติงาน เข้า - ออก ของกลุ่มงานสอบสวน

               2.ดำเนินการสอบสวนคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดอาญาทั้งหลาย รวมทั้งการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในเขตอำนาจการรับผิดชอบของตำรวจภูธรจังหวัด.

               3.ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจพิจารณาสำนวนคดีอาญาที่เสนอมายังตำรวจภูธรจังหวัด.

               4.ดำเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของตำรวจภูธรจังหวัดและสถานีตำรวจภูธร.

               5.ให้คำปรึกษา ตรวจสอบ รวบรวมกฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง.

               6.งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย.


อ้างอิง : ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2552 ลงวันที่ 7 กันยายน 2552
*** อัพโหลดล่าสุด ***


บันทึก ภ.จว.สุราษฎร์ธานี ที่ 0029.3/5955 ลง 1 พ.ย.2553

เรื่อง แจ้งกำชับให้ พงส. ดำเนินการสอบสวนเพิ่มเติมส่งพนักงานอัยการ


images/stories/5955.png

images/stories/Fontpage-3.png

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( 02 พ.ย. 2010 08:50น. )
ข่าวสารจากเว็บมาสเตอร์
เขียนโดย Administrator   
20 ส.ค. 2010 13:08น.


ข่าวสารจากเว็บมาสเตอร์

เวลาที่ท่านเข้ามาดูเว็บไซต์นี้

จุดแรกที่ท่านควรดู

คือ

เมนูรายการอัพโหลดล่าสุด
 
ทางด้านซ้ายมือครับ

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( 01 พ.ย. 2010 17:40น. )